Voorwaarden & Bepalingen

Inschrijven voor een cursus kan uitsluitend via onze website.

Onder CURSUSSEN vindt u een overzicht van onze cursussen.

Bij iedere cursus staat de inhoud van de cursus beschreven, de locatie, de taal waarin de cursus wordt gegeven, de prijs en wat bij die prijs is inbegrepen, welke voorkennis vereist is, wat de doelgroep van de cursus is, en wat de stand van zaken is mbt het aanvragen/verkrijgen van accreditaties.

International Lectures is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen van een accreditatie als een vakvereniging nog geen accreditatie heeft verleend op het moment dat een lid van een vakvereniging zich voor een cursus inschrijft. Wij geven bij iedere cursus altijd de actuele stand van het verkrijgen van de accreditaties aan op onze website.

Zolang er een button zichtbaar is met daarin het woord ‘Inschrijven’, kunt u zich voor de betreffende cursus inschrijven.

Bij aanklikken van ‘Inschrijven’ komt u in een inschrijfformulier terecht waar de naam van de cursus, de datum waarop de cursus plaatsvindt en de prijs van de cursus automatisch staan ingevuld.

Bij het versturen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

Bij het versturen van het inschrijvingsformulier verplicht u zich tot het betalen van het volledig verschuldigde cursusbedrag.

Mocht u om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan een cursus of opleiding, dan is International Lectures altijd bereid om samen met u tot een passende persoonlijke betalingsoplossing te komen. Neem hiervoor contact op met info@internationallectures.com

Binnen 10 werkdagen ontvangt u per e-mail van ons een bevestiging en factuur.

De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus bij ons binnen te zijn.

Wanneer het cursusbedrag in termijnen kan worden voldaan, staat dit bij de beschrijving van de cursus en op het inschrijvingsformulier aangegeven. U ontvangt dan een factuur van ons waarop de betalingstermijnen staan aangegeven.

Nadat wij de betaling van u hebben ontvangen, wordt u aan de presentielijst van de cursus toegevoegd.

In de week voor de cursus plaatsvindt, ontvangt u van ons digitaal een Dagoverzicht (met daarbij evt de laatste Mededelingen) en een Handout.

Sommige docenten geven er de voorkeur aan hun (gehele) presentatie/cursusinhoud pas ná de cursus ter beschikking te stellen. In deze gevallen zullen wij u dat voor aanvang van de cursus laten weten.

Mocht een deelnemer de Dagindeling/Mededelingen en/of Handout drie dagen voor aanvang van de cursus nog niet hebben ontvangen, dan dient hij uiterlijk 3 dagen voor aanvang per mail (info@internationallectures.com) of telefonisch (+31 6 11269709) contact op te nemen met International Lectures zodat wij er tijdig voor kunnen zorgen dat u alsnog de benodigde informatie kunt ontvangen.

International Lectures zorgt ervoor dat de cursisten aan het eind van de cursusdag in de gelegenheid zijn een presentatielijst te ondertekenen. Deze presentatielijst zal door International Lectures 10 jaar lang bewaard worden en op verzoek aan de vakverenigingen worden gestuurd als bewijs van uw deelname.

De deelnemers ontvangen binnen 7 dagen na afloop van een cursus digitaal een deelname certificaat.

Alle informatie die door de deelnemers aan International Lectures wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor International Lectures, haar medewerkers en de docenten.

Emailadressen (bv van mensen die de mailing van International Lectures willen ontvangen) zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.

Wij zullen altijd eerst om toestemming vragen om persoonlijke gegevens aan derden te mogen verstrekken bv als cursisten op zoek zijn naar iemand met wie ze kunnen meerijden of als cursisten op zoek zijn naar NAW-gegevens van iemand die ze op cursus hebben ontmoet.

Met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën geldt er voor de medewerkers van International Lectures, haar docenten/gastdocenten en bedrijven/organisaties waarmee International Lectures op enigerlei wijze een samenwerkingsverband aangaat, een volledige geheimhoudingsplicht.