Your browser is not supported by this website. Upgrade to a modern browser for full functionality.
;
International Lectures
east – west
medicine – philosophy – management

Visie & Missie


International Lectures wil uitdagende lezingen en cursussen organiseren voor therapeuten en studenten in de TCM, die hun persoonlijke ontwikkeling op professionele wijze willen vormgeven. Wij streven naar een compositie van aan de ene kant competentiegerichte en filosofische cursussen en aan de andere kant praktisch toepasbare kennis en vaardigheden, waarbij wij de filosofie zien als ‘drager’ van professioneel denken en handelen.

In het organiseren van onderwijs streven wij naar de verbinding tussen spiritualiteit, wetenschap en professionaliteit, waarbij het paradigma van de Chinese geneeskunde in hoge mate aansluit bij de systemische en onderwijskundige opvattingen van de organisatoren van International Lectures.

International Lectures biedt de cursisten een spirituele omgeving waarin ze de lezingen en cursussen kunnen volgen en werkt aan een evenwichtig programma met excellente docenten van nationale en internationale naam met als motto:

Connecting with the beauty of life