Visie & Missie

Visie

Bij International Lectures stellen we ons een wereld voor waarin wijsheid kennis overstijgt, zoals Lao Tzu ons al leerde: "Degenen die anderen begrijpen zijn slim, degenen die zichzelf begrijpen zijn wijs."

Wij geloven dat ware wijsheid ligt in harmonieus leven met de Dao, waarbij we ons op authentieke wijze verbinden met ons Ware Zelf en het Universum. Deze harmonieuze verbinding is de essentie van de schoonheid van het leven en de basis van waar gezondheid om draait.

Missie

Onze missie is om studenten in contact te brengen met 's werelds beste TCM-docenten en een omgeving te creëren waarin groei en leren het beste in een student naar boven haalt. Door de schoonheid van het leven — die wordt weerspiegeld in de tienduizend dingen die hemel en aarde met elkaar verbinden — te onderzoeken, streven we ernaar de essentie van de Dao, het Authentieke Zelf en het Universum vatbaar te maken.

Onze missie is om studenten te inspireren op hun transformatieve reis naar deze wijsheid.

International Lectures

Connecting with the Beauty of Life