Nascholingen

ZesDivWestFysMerPalp_website

Het beoefenen van Chinese geneeskunst is meer dan het uitvoeren van een voorgeschreven behandelingsstrategie die bij een bepaald klachtenpatroon hoort. De cursus De Zes Divisies, Westerse fysiologie en Meridiaanpalpatie gaat u leren hoe u op systemische wijze de diepgaande interacties tussen de Zes Divisies, de invloed van weersomstandigheden en de unieke energetische kracht van puntenparen kunt begrijpen. U zult de subtiele dynamiek van Qi, Bloed, Yin en Yang uitgelegd krijgen, waardoor u in staat bent om vanuit holistisch energetisch perspectief complexe patroondiagnoses te stellen en effectievere behandelingen uit te voeren waarmee u diepgaandere en snellere genezingsprocessen in gang kunt zetten.

U zou kunnen zeggen dat u dankzij deze cursus Chinese geneeskunst leert beoefenen zoals het bedoeld is…

Applied Channel Theory in Chinese Medicine

De cursus is geïnspireerd op de inzichten en methodieken uit Applied Channel Theory in Chinese Medicine van Wang Ju-Yi en Jason Robertson. Dit baanbrekende boek slaat een unieke brug tussen klassieke Chinese geneeskundige principes en moderne wetenschappelijke benaderingen. Het behandelt niet alleen de Chinees-fysiologische en -pathologische aspecten van de 6 Divisies, maar verklaart deze ook vanuit Westerse fysiologie. Daarnaast wordt er ook een duidelijk verband gelegd tussen de 6 Divisies en de 5 Elementen en wordt de invloed besproken van de 6 Qi (weersomstandigheden) op ziekten. Het identificeert de meridianen die klachten veroorzaken en legt uit hoe bepaalde punten en puntparen krachtige systemische effecten kunnen hebben. Hierbij wordt zowel fysiologie als pathologie behandeld, waarbij pathologie gezien wordt als de reden van onze interventies, gebaseerd op onze fysiologische kennis.

Het boek gaat ook uitgebreid in op de meridianen in relatie tot de fysiologische en pathologische processen van het lichaam. Dat gaat veel verder dan de over Zang Fu gerelateerde leerstof die de meesten van ons als basis TCM-kennis hebben opgedaan. Het leert ons ondubbelzinnig hoe Chinese geneeskunst werkt vanuit de energetische systemen die ons lichaam rijk is.

Cursusinhoud

Door de kernprincipes van "Applied Channel Theory in Medicine" te vertalen naar interactieve leerervaringen, leert u tijdens deze cursus de subtiele dynamiek van de meridianen grondig te begrijpen en ook hoe u deze kennis meteen in praktijk kunt brengen via meridiaanpalpatie. U gaat daardoor letterlijk in de vingers krijgen hoe u dankzij de diepe verbinding tussen organen en meridianen preciezer kunt diagnosticeren en effectiever kunt behandelen.

De volgende onderwerpen komen ter sprake:

• verdieping van de Zes Divisies en hoe ze elkaar wederzijds beïnvloeden binnen de Chinese zienswijze • een geïntegreerde Divisie-analyse vanuit de Westerse fysiologie • de wederzijdse relatie van de 6 Divisies met de 5 Elementen • het zoeken naar veranderingen op een meridiaan door middel van palpatie • het integreren van de onderzoeksresultaten van pols, tong, anamnese en meridiaanpalpatie

U zult dus enerzijds theoretisch inzicht krijgen in de systemische werking van Meridianen en Meridiaan-punten en daardoor enigszins loskomen van de lineaire oorzaak-en-gevolg-denkwijze die uitgaat van de individuele werking van acupunctuurpunten. En anderzijds zult u praktisch leren hoe u door middel van palpatie op zoek kunt gaan naar veranderingen in en rondom het gebied van de meridianen waardoor u de betrokken Meridianen kunt vaststellen. Ten slotte leert u met welke specifieke energetische puntenparen u de betrokken Meridianen op systemische en diepgaande wijze kunt beïnvloeden.

Na afloop van deze cursus hebt u een groter begrip van de werking van het meridiaansysteem als energetisch geheel waardoor u een duidelijker inzicht krijgt in de werking van ziekte en gezondheid.

Van dag tot dag

Dag 1: INLEIDING 6 DIVISIES

• Meridiaanfunctie • Uitleg Meridiaanpalpatie • De Zes Qi + De Zes Divisies • Definitie + Pathologie van Divisies • Vergelijkend praktijkonderzoek middels Meridiaanpalpatie versus pols/tong/ anamnese • Eventueel inleiding 1ste Divisie

Dag 2: YANGE DIVISIES

• 1ste Divisie Tài Yáng [deel 2] • 2de Divisie Shào Yáng • 3de Divisie Yang Ming • Vergelijkend praktijkonderzoek middels meridiaanpalpatie versus pols/tong/anamnese

In een vervolgcursus zal het volgende worden behandeld:

Dag 3: YINNE DIVISIES

• 4de Divisie Tai Yin • 5de Divisie Shao Yin • 6de Divisie Jue Yin

Dag 4: DIEPGANG IN MERIDIANEN + PUNTEN

• Puntparen op basis van Divisies, Elementen, Moeder-Kind, Extra Meridianen, Klinische ervaring • Extra Meridianen • Praktijk toepassing met patienten • Luo + Xi-Cleft