Nascholingen

CancerSurvivorship_website
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

De behandeling van kanker zit er op! Het leven kan weer normaal worden! Of toch niet? En waarom zou dat acupuncturisten moeten interesseren?

Bijna 25% van de overlevenden van kanker heeft te maken met ten minste één langetermijngevolg van hun kankerbehandeling, zoals pijn, vermoeidheid of emotioneel leed, wat leidt tot een verminderde levenskwaliteit. Velen krijgen van hun medische behandelaren te horen dat er niets aan gedaan kan worden, en dat ze moeten leren leven met lastige chronische symptomen.

Deze cursus leert u dat acupunctuur deze patiënten veel te bieden heeft! U leert hoe u duizenden overlevenden van kanker kunt helpen herstellen van hun kankerbehandeling, waarbij zowel de fysieke als de emotionele aspecten van hun herstel aan de orde komen. Het geeft hen hernieuwde kracht en vertrouwen voor de lange termijnreis die ze na het overleven van kanker moeten maken.

De presentatie van Beverly bleek zowel boeiend als informatief. Gezien mijn reguliere werk met kankerpatiënten genoot ik van de mix van een heldere presentatie, versterking van bestaande kennis en inzichtelijke nieuwe onderwerpen.

Mandy Brass MScDimbleby Cancer Care, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London UK

Acupunctuur is geweldig voor overlevenden van kanker

Acupunctuur is, zoals we allemaal weten, een op bewijs gebaseerde, niet-farmacologische interventie die overlevenden van kanker kan ondersteunen bij het omgaan met de fysieke, psychologische en sociale gevolgen van kankerbehandelingen. Het richt zich niet alleen op de fysieke symptomen zoals chronische pijn, lymfoedeem, opvliegers en vermoeidheid, maar speelt ook een cruciale rol bij het beheersen van emotionele problemen, zoals angst, depressie en verdriet, die vaak gepaard gaan met het overleven van kanker. Bovendien heeft acupunctuur opmerkelijke resultaten opgeleverd bij het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven, waardoor overlevenden een gevoel van normaliteit en veerkracht kunnen herwinnen. Door de immuunfunctie te verbeteren en de geestelijke gezondheid te bevorderen, ondersteunt acupunctuur het holistische herstel van kankeroverlevenden op zo'n nuttige manier dat veel kankeroverlevenden uitroepen: "Acupunctuur heeft mij mijn leven teruggegeven".

Deze cursus heeft tot doel het bewustzijn van acupuncturisten te vergroten over de uitdagingen waarmee overlevenden van kanker worden geconfronteerd na de behandeling van kanker, zowel fysiek als mentaal. Het zal acupuncturisten in staat stellen om deze problemen aan te pakken met behulp van acupunctuur en moxibustie, en om hun eigen gereedschapskist te ontwikkelen, ongeacht de stijl(en) van acupunctuur die zij beoefenen.

Beverley de Valois zal u graag wegwijs maken. Zij brengt maar liefst 25 jaar ervaring als arts en onderzoeker op het gebied van het overleven van kanker mee naar deze workshop.

De doelstellingen van deze cursus zijn:

• Het vergroten van het bewustzijn onder acupunctuurprofessionals over de problematiek van het overleven van kanker. • Behandelaren te informeren over hoe acupunctuur de late en lange termijn gevolgen van de behandeling van kanker kan aanpakken. • Hen in staat te stellen om overlevenden van kanker te behandelen, ongeacht hun praktijkstijl en de context van hun praktijk.

Na deelname aan deze workshop moeten deelnemers in staat zijn om:

• Te beschrijven met welke problemen mensen worden geconfronteerd die een kankerbehandeling hebben voltooid • De langetermijn- en late gevolgen van kanker en de behandelingen ervan te identificeren • Overlevenden van kanker te ondersteunen om veerkracht te ontwikkelen en het welzijn op de lange termijn te verbeteren • Kankerbehandelingsgerelateerde trauma's en emotionele problemen aan te pakken • Hun eigen gereedschapskist met benaderingen voor het behandelen van complexe problemen te creëren • Strategieën te formuleren voor het behandelen van de fysieke gevolgen van kankerbehandelingen, waaronder lymfoedeem, menopauzesymptomen, chronische pijn en vermoeidheid • Overlevenden van kanker te ondersteunen bij het navigeren van de mijlpalen van overleving op de lange termijn.

Cursusbeschrijving

Dag 1

1,5 uur: Inleiding tot het overleven van kanker Begrijp wat het overleven van kanker betekent en de problemen waarmee overlevenden van kanker worden geconfronteerd nadat de kankerbehandeling is afgerond.

1,5 uur: Coping mogelijk maken en veerkracht ontwikkelen Focus op de bredere bijdrage die acupunctuur kan leveren aan een betere gezondheid en welzijn van kankeroverlevenden op de lange termijn.

1,5 uur: Trauma en emoties Ontdek hoe belangrijk het is om het onderliggende trauma en de emoties aan te pakken bij het werken met overlevenden van kanker.

1,5 uur: Complexe problemen aanpakken en een gereedschapskist ontwikkelen Het gebruik van eenvoudige technieken om complexe problemen aan te pakken en het belang van het ontwikkelen van een gereedschapskist in de eigen stijl van de behandelaar.

Dag 2

4 uur: Omgaan met specifieke gevolgen van kankerbehandeling Concentreer u op enkele fysieke gevolgen van de behandeling van kanker, waaronder aan de behandeling van kanker gerelateerd lymfoedeem, opvliegers, pijn en vermoeidheid.

1 uur: De mijlpalen navigeren Onderzoek de langetermijnproblemen waarmee kankeroverlevenden 5 en 10 jaar na het einde van de kankerbehandeling worden geconfronteerd.

1 uur: Alles samenbrengen De casus van “Ann” brengt bijna alle onderwerpen samen die tijdens de cursus zijn besproken.

De seminars van Beverly zijn prachtig. Ze weerspiegelen haar enorme kennis, de breedte van haar ervaringen, haar passie voor haar baanbrekende onderzoek en haar diepe medeleven met haar patiënten. Ik raad van harte aan om elk evenement bij te wonen waar Beverley het podium betreedt.

Judith Blair BSc MBAcC MRCHMDocent, Northern College of Acupuncture, York UK

Een aantal ongelooflijke stukjes informatie die elke acupuncturist en zorgverlener zou moeten weten. Nu het aantal mensen dat door kanker wordt getroffen toeneemt, zouden sommige elementen van Beverley's ervaring door elke acupunctuurschool moeten worden onderwezen.

Kelly Turnbull, LicAc MBAcCMacmillan Horizon Centre, Brighton UK

Acupuncture and Cancer Survivorship

In juli 2023 werd Beverley's boek Acupuncture and Cancer Survivorship uitgebracht door Singing Dragon.

AcuCancerSurv_Book-cover

Naar dit boek is door zowel behandelaren als acupunctuurstudenten uitgekeken. Het gaat verder dan enkel de TCM-patronen voor kanker en is daarmee een geweldige bron voor acupuncturisten die met kankerpatiënten werken, waarbij alle zachtere kwesties die bij dit werkgebied horen, worden behandeld, evenals diagnose- en behandelingsopties in de acupunctuur. Het staat vol met informatie die gedurende vele jaren is verzameld door de auteur, die beschikt over een grote schat aan ervaring, zowel als praktijkbeoefenaar als onderzoeker. Beverley heeft jarenlange unieke ervaring van het werken met kankeroverleving als beoefenaar van de Chinese geneeskunde in dit boek samengebracht. Het zal een nieuwe generatie beoefenaars voorzien van de meest waardevolle ondersteuning en begeleiding die zowel praktisch als nuttig is in een klinische setting. --Kim Chan BA (Hons), MA, LicAc, MBAcC Programme Leader for Acupuncture Skills, Chinese Medicine Lecturer and Clinical Supervisor, College of Integrated Chinese Medicine, Reading, Berkshire UK

Een waardevolle bron voor beoefenaars; zeer informatief, helder, geschreven met een intelligent hart. --Margré de Vries, LicAc, BSc (Hons) Acupuncture, Dip Shiatsu DO Acupuncture and Shiatsu practitioner, London UK

Beverley de Valois is de autoriteit op het gebied van acupunctuur en kankeroverleving in het VK en het Westen. Dit baanbrekende boek weerspiegelt haar diepgaande kennis en uitgebreide expertise. --Angela Hicks BSc LicAc FBAcC MRCHM Co-founder and President, College of Integrated Chinese Medicine, Reading, Berkshire UK

Helder, deskundig, praktisch en divers ... dit is een must voor de boekenplank/referentie van een acupuncturist. --Rachel Peckham MSc LicAc FBAcC Acupuncturist. Trustee and trainer, NADA GB, London UK

Dit prachtig geschreven boek heeft het voordeel dat het komt vanuit het perspectief van een zeer ervaren praktijkgerichte academicus. Dr. de Valois combineert haar kennis van acupunctuur in de privépraktijk en ervaring in een geïntegreerd gezondheidsteam in de NHS; ze beschrijft zowel biomedische als acupunctuurgerichte benaderingen voor het beheer van de gevolgen van kankerbehandelingen. --Dr Christine A Barry BA, BSc, PhD Medical Anthropology Senior Research Fellow, Brunel University (retired)

Dit boek is een boeiende en belangrijke nieuwe bron in de op bewijs gebaseerde praktijk van acupunctuur ter ondersteuning van kankeroverlevenden. Ik wou dat ik het had gehad tijdens mijn jaren in een ziekenhuisoncologieservice; het gaat om een grote groep patiënten met diepe behoeften aan voortdurende zorg die mogelijk niet effectief wordt aangepakt door een systeem dat is opgezet voor crisisbeheer. De decennialange ervaring van Dr. de Valois in het luisteren naar en zorgen voor deze patiënten is duidelijk zichtbaar en komt naar voren in haar zorgvuldige presentaties van wat nodig is en hoe we kunnen helpen. --Dr Claudia Citkovitz PhD MS LAC Adjunct Faculty, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences. Author, Acupressure and Acupuncture During Birth.