Zelfstudie

Who am I

— A discussion of the interplay of a person’s Ming with the Universal Qi flow of the Heavenly Stems, Earthly Branches, and the Five Spirit Animals —

Als we kijken naar de interactie van een persoon met de universele Qi-stroom, bestaat er een drietal factoren: de constitutie van een persoon (d.w.z. hun elementaire samenstelling, hun Ming/bestemming, hun genetische aanleg), de universele energiestroom (d.w.z. de hemelse stammen/aardse takken en de vijf Spirit Animals), en iemands pathologische patronen (d.w.z. fysiek en/of emotioneel trauma uit het verleden, genetische onbalansen, slechte levensstijlkeuzes).

De webinar is volledig opgenomen, duurt in totaal 12 uur en 48 minuten (2 dagen) en kan in eigen tempo worden gevolgd. Er zijn 2 quizzes die moeten worden ingevuld aan het eind van iedere webinardag van 6 uur en 24 minuten. De dagen waarop de quizzes worden ingevuld gelden voor de vakvereninging als dagen waarop u de webinar hebt gevolgd, indien u de quizzes met een voldoende hebt ingevuld.

In deze cursus zal CT Holman zijn ervaring delen hoe hij zijn patiënten begeleidt om meer in harmonie te komen met hun universele energie. Eerst wordt hun constitutionele samenstelling bepaald, vervolgens worden ze geholpen bij het harmoniseren met de universele energiestroom door gebruik te maken van levensstijl- en behandelstrategieën op basis van hun Ming. Wanneer al deze aspecten goed op elkaar zijn afgestemd, is er sprake van een optimale gezondheid.

CT zal ook uitleggen hoe het identificeren van de pathologische patronen van een patiënt aanwijzingen geeft over de manier waarop ze uit balans zijn met de universele Qi-stroom. Er zullen verschillende acupunctuurpuntvoorschriften en casestudies worden gegeven. CT put uit zijn uitgebreide studies bij meester Zhongxian Wu, Lillian Bridges, Dr. Wang Ju-Yi en Dr. Wei Chieh-Young.

In onderstaand fragment uit de cursus geeft CT Holman een voorbeeld van hoe je iemands Ming/bestemming kunt bepalen door het gezicht van een patiënt te bestuderen en dit te combineren met de Wijsheid van de 12 Chinese dieren en de Vijf Spirit Animals van het Chinese sjamanisme.

Doelen

• Identificeer de constitutionele samenstelling van een patiënt. • Leer om onevenwichtigheden als gevolg van seizoensveranderingen te diagnosticeren. • Bepaal acupunctuurpunten voor de behandeling van verschillende constitutionele onevenwichtigheden. • Formuleren van acupunctuurpuntvoorschriften voor de behandeling van verschillende ziektepatronen.

Overzicht

Dag een

1,5 uur: Introductie van Ming (bestemming) en hoe de specifieke constitutionele make-up met behulp van de vijf-elementenleer is te identificeren op basis van traditionele diagnostische technieken.

1,5 uur: Introductie van gezichtsdiagnose en hoe deze is te gebruiken om de vijf-elementenconstitutie van een patiënt te bepalen. Case studies en verschillende foto's van patiënten worden getoond.

1,5 uur: Beschrijving van verschillende pathologische patronen en hoe deze is te diagnosticeren met traditionele Chinese geneeskunde.

1,5 uur: Uitleg over hoe een verscheidenheid aan pathologische patronen is te behandelen met acupunctuur om de gezondheid van een persoon te helpen verbeteren en hem uiteindelijk te verbinden met zijn Ming (bestemming).

Dag twee

1,5 uur: Introductie van de hemelse stammen en aardse takken. Bespreking van de stammen en takken voor elke maand en hoe ze de fysiologie beïnvloeden.

1,5 uur: Uitleg over hoe patiënten zijn te behandelen met acupunctuur met behulp van het concept van stammen en takken. Bespreking hoe de fysiologie van een persoon en uiteindelijk de verbinding van een persoon met hun Ming kan worden verbeterd door ze te harmoniseren met de stammen en takken van elke maand en elk jaar.

1,5 uur: Uitleg hoe pathologische patronen zijn te herkennen en hoe deze patronen iemands Ming kunnen belemmeren. Er zullen verschillende acupunctuurpuntvoorschriften worden gegeven om pathologie te behandelen.

1,5 uur: Casestudy's van het gebruik van acupunctuur en levensstijltechnieken om de gezondheid van een patiënt te verbeteren door stammen en takken te gebruiken voor de afstemming op hun Ming.