Nascholingen

FiveElements_course
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Zoals we allemaal weten, beschouwt de Chinese Geneeskunde, met inbegrip van de Vijf Elementen theorie en acupunctuur, geest, lichaam, emoties en spirit als onderling verbonden aspecten van het welzijn van een individu. Dit sluit aan bij de holistische visie van de huidige biomedische wetenschap en de betekenis die de wisselwerking tussen psychologische, emotionele en fysiologische factoren heeft gekregen bij het begrijpen van de menselijke gezondheid. Het wordt steeds meer erkend dat de belangrijkste factor voor de meeste gezondheidsproblemen en ziekten, zoals chronische pijn, hartziekten, diabetes, slapeloosheid, kanker, metabole en auto-immuunstoornissen, spijsverteringsstoornissen, cognitieve en emotionele uitdagingen, geworteld is in traumatische stress, zowel uit de kindertijd als op latere leeftijd.

Wat is stress precies?

Stress is een verstoring van de interne balans van het lichaam als reactie op waargenomen dreiging, inclusief de dreiging van het niet kunnen krijgen van bepaalde essentiële behoeften. Fysieke honger kan een dergelijk tekort zijn, maar in onze samenleving komt de dreiging meestal op psychisch niveau voor, zoals het wegvallen van emotionele voeding of verstoring van psychologische harmonie.

Stress wordt traumatisch wanneer iemand door een ervaren dreiging losraakt van het authentieke Zelf. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren.

Traumatische stress is niet alleen beperkt tot duidelijke oorzaken zoals dood, oorlog, seksueel misbruik, verlating, natuurrampen, enzovoort, maar ook tot minder voor de hand liggende oorzaken zoals kleine auto-ongelukken, verdwalen op een vreemde plek, financiële moeilijkheden, mislukking, afwijzing, niet passen in een bepaalde omgeving, of de (onbewuste) perceptie dat men niet gewaardeerd wordt als de persoon die hij/zij/het werkelijk is, en/of dat hij/zij/het niet geliefd genoeg, sterk genoeg, goed genoeg of veilig genoeg is.

Dynamisch in balans blijven

Allostase is een term die het dynamische proces beschrijft van het bereiken van stabiliteit door de impact van stress over verschillende lichaamssystemen te verdelen. Ons vermogen tot allostase helpt ons overleven, leren en terugkeren naar evenwicht.

Bij traumatische stress raakt een persoon beschadigd wanneer de verschillende lichaamssystemen (zenuwstelsel, endocriene systeem, immuunsysteem, [onbewust] geloofssysteem) niet in staat zijn om terug te keren naar evenwicht waardoor het contact met het authentieke Zelf verloren gaat.

Hier is de kracht van acupunctuur van de Vijf Elementen van grote waarde, omdat het helpt bij het herstellen van allostase, samenhang en evenwicht tussen lichaam, geest, emoties en geest.

De Vijf Fasen van Traumatische Stress

Een van de meest geaccepteerde biopsychologische modellen voor het begrijpen en behandelen van traumatische stress is het "Somatic Experiencing Model of Traumatic Stress", dat bestaat uit vijf fasen.

Interessant genoeg vertonen deze fasen een duidelijke overlap met het Vijf Elementen-model, waardoor we waardevolle inzichten krijgen in hun onderlinge verbondenheid. Door deze modellen te begrijpen en te integreren, kunnen we het transformerende potentieel van acupunctuur van de Vijf Elementen benutten bij de behandeling van patiënten die angstig of emotioneel uit balans zijn, ongeacht hun specifieke symptomen of ziekten.

Het ontdekken van de geheimen van Vijf Elementen acupunctuur

Tuvia Scott heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar traumatische stress en heeft deze cursus zorgvuldig samengesteld voor beoefenaars van de Chinese Geneeskunde die een basiskennis hebben van de persoonlijkheidstypen van de Vijf Elementen en de energetica van acupunctuurpunten van de Vijf Elementen. Deze cursus is extra interessant voor degenen die ervaring hebben en de vaardigheid bezitten om met emotioneel belaste patiënten om te gaan.

Tijdens het seminar zal Tuvia diep ingaan op de volgende aspecten: • Het begrijpen van traumatische stress en de fysiologische, emotionele en spirituele impact ervan. • Het verkennen van de Vijf Fasen van het Somatic Experiencing Model of Traumatic Stress. • Het ontdekken van de diepgaande correlatie tussen het Vijf Elementen-model en het Somatic Model van de Vijf Fasen. • Het beheersen van de kunst van het plannen van een acupunctuurbehandelingsproces van de Vijf Elementen voor genezing. • Het ontwikkelen van vaardigheden in polsdiagnose van de Vijf Elementen en behandelplanning. • Het werken met inzichtelijke casestudy's die de doeltreffendheid van acupunctuur van de Vijf Elementen bij de behandeling van traumatische stress belichten.

Door je de kennis, technieken en wijsheid van Tuvia tijdens deze cursus eigen te maken, leer je het transformerende vermogen van acupunctuur van de Vijf Elementen op een intensieve manier kennen. Er is ruime aandacht voor Vijf Elementen polsdiagnostiek en het opstellen van een gestructureerd behandelplan waardoor je op een gedegen manier leert hoe je deze kwestbare groep patiënten stap voor stap op een goed onderbouwde manier kunt behandelen.

Hiermee bied je je patiënten niet alleen de kans op een diepgaande genezingservaring, maar krijg je ook waardevolle inzichten in de verschillende niveaus die bijdragen aan het menselijk welzijn, zoals de verbinding tussen lichaam en geest, energetische disbalansen, trauma, emotionele regulatie, zelfbewustzijn. Het brengt je een stap dichter bij het begrijpen waar menselijke gezondheid werkelijk om draait.

Kortingsaanbieding

Discount_2023

In combinatie met "Looking in the Universal Mirror" en "Facing your true personality" krijgt u korting!

► Healing Wisdom: Five Element Acupuncture for Treating Traumatic Stress; 19-21 januari 2024 & Looking in the Universal Mirror; 2023 € 948,60 (incl. 10% korting)

► Healing Wisdom: Five Element Acupuncture for Treating Traumatic Stress; 19-21 januari 2024 & Facing your true personality; 26-28 januari 2024 € 1042,20 (incl. 10% korting)

► Healing Wisdom: Five Element Acupuncture for Treating Traumatic Stress; 19-21 januari 2024 & Looking in the Universal Mirror; 2023 & Facing your true personality; 26-28 januari 2024 € 1388,05 (incl. 15% korting)