Nascholingen

Unified Acupuncture Theory
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

— Meridian Interactions for treating pain and other local problems —

Unified Acupuncture Theory (UAT) is een methode om de mechanismen te begrijpen van hoe acupunctuur werkt. Het UAT-model is een hulpmiddel dat de onderliggende principes van meridiaansystemen en interacties verklaart en het wordt gebruikt als kader voor alle behandelmogelijkheden. UAT komt vanuit een integratieve mindset en vergemakkelijkt een interdisciplinaire benadering van acupunctuur.

In deze 2-daagse Foundations-cursus krijgt u een helder inzicht in hoe meridianen met behulp van 6 verschillende systemen op elkaar inwerken en hoe de principes van Dr. Tan's Balance Method, I-Ching, Distal Needling met Imaging en Mirroring, 5 Elementen Theorie, Saam Acupunctuur, Master Tong's acupunctuur, Japanse meridiaantheorie, Manaka-acupunctuur en toegepaste meridiaantheorie zijn verenigd in een eenvoudig systeem dat aan al deze principes ten grondslag ligt.

Punten kiezen door de meridiaaninteracties te begrijpen

Om te begrijpen hoe meridianen op elkaar inwerken, begint u met het onthouden van deze eenvoudige regel: plaats geen naalden waar er al pijn is, maar kies in plaats daarvan een distale locatie om de pijn te verlichten en het onderliggende probleem te behandelen. Dit is de basis van meridiaaninteracties en alle andere benaderingen met distale naalden. De sleutel is het kiezen van de juiste plaats voor de naalden. Om de juiste keuze te maken is het begrijpen van het hoe en waarom van meridiaaninteracties van het grootste belang!

Dit betekent dat u niet langer alle acupunctuurpunten hoeft te onthouden en dat u niet langer vastzit aan het uitvoeren van vastliggende behandelplannen. Jonathan Shubs zal de verschillende distale naalden benaderingen opsplitsen in hun zeer basale bouwstenen, waardoor u de verschillende systemen gemakkelijk en effectief kunt begrijpen en toepassen.

Als u al een beoefenaar bent van distale naald- of balansmethode-acupunctuursystemen, zult u een dieper inzicht krijgen van wat u al beoefent, wat op zijn beurt de efficiëntie en werkzaamheid zal verhogen. U gaat naar huis met een beter begrip van uw behandeling en klinische aanpak en met eenvoudige, effectieve klinische hulpmiddelen.

TCM heeft ons geleerd dat elk punt aanwijzingen heeft over zijn functie. Deze aanwijzingen worden vaak gegeven zonder uitleg waarom of hoe het punt werkt. Deze cursus demystificeert deze schijnbaar empirische informatie en geeft de acupuncturist vertrouwen in hun behandelplan en stelt hen in staat te weten dat hun patiënten beter zullen worden.

Een opmerking van Jonathan over de cursus

Er zijn veel benaderingen die hetzelfde basisidee onderwijzen. Dr Tan's Balance-methode, Master Tong's acupunctuur, Distal Needling, om er maar een paar te noemen, geven u een eenvoudig basissysteem dat, als het precies wordt toegepast zoals aangeleerd, klinische resultaten zal opleveren.

Wat UAT-meridiaaninteracties anders maakt, is dat het de systemen en de logica opsplitst in hapklare brokken en ze vervolgens opnieuw in elkaar zet, zodat u niet alleen een systeem hebt dat u kunt gebruiken, maar ook een systeem dat u kunt begrijpen. Dit betekent dat u in deze cursus alle informatie krijgt die u zou krijgen van elke andere benadering met distale naalden PLUS dat u begrijpt waarom het werkt.

Veel mensen zeggen: “Waarom moet ik weten waarom het werkt? Als het werkt, is dat goed genoeg voor mij.” Hoe zeer ik die mening ook kan begrijpen, ik ben het daar niet mee eens. Want ALS je een systeem hebt dat je niet begrijpt maar alleen maar kunt gebruiken, dan kun je je niet aanpassen, je eerdere of nieuwe kennis niet inpassen of verder evolueren als therapeut. Zonder begrip beperk je jezelf. En ik zou zeggen dat je jezelf én vooral je patiënten daarmee een slechte dienst bewijst.

Mijn mening is dat je met UAT meridiaaninteracties leert hoe je het moet doen, waarom het werkt en vooral dat je leert om alle andere stijlen van acupunctuur die je hebt geleerd of nog gaat leren, te integreren. Bij andere cursussen ben je beperkt tot het gebruik van hun methode. Met UAT wordt u uitgenodigd om de mechanismen van het systeem te begrijpen en vervolgens uw eigen stijl te creëren.

Theorie doelstellingen

• Begrijpen van yin en yang in de meridiaantheorie • Begrijpen van het UAT-model van de meridiaantheorie • In staat zijn om de redenen te identificeren waarom en hoe meridianen op elkaar inwerken • Vervangen van het empirisch begrip van puntfuncties voor een gedegen basisinzicht van puntfuncties

Klinische doelstellingen

• Beoordelen van pijn, orthopedische aandoeningen en lichamelijke klachten met behulp van meridiaantheorie en het opstellen van een passend behandelplan • Klassieke empirische puntaanduidingen begrijpen op een logische niet-empirische manier • Een ander begrip krijgen van puntbeschrijvingen door de nadruk te leggen op meridiaantheorie en het begrijpen van meridianen • Verbeteren van de praktijk door hun prognostische vaardigheden te versterken op basis van meridiaanbeoordeling • Meer vertrouwen hebben in behandelingen en betere klinische resultaten krijgen

Cursusstructuur

Dag 1: theorie van meridianen en zien van alle 6 systemen

• Introductie en theorie van meridiaaninteracties • I Tjing en Ling Shu referenties • Basic Image en Mirror van het lichaam • Omgekeerd Basic Image en Mirror van het lichaam • Uitsplitsing van de zes systemen gepresenteerd met behulp van het 24-uurs klokmodel • Presentatie van de Unified Acupuncture Theory en hoe deze wordt gebruikt • Stap voor stap logische opbouw van het UAT-model • Visuele weergave van het model in actie en redenatie achter het model

Dag 2: meridiaan voor meridiaan toepassen van alle zes systemen en complexe case studies.

Materiaal en hand-outs

De cursus heeft 4 hand-outs en een PowerPoint-presentatie.