Nascholingen

Shang Han Lun

De Shang Han Lun is een van de oudste klinische handboeken ter wereld, geschreven door Zhang Ji aan het einde van de tweede Han-dynastie (25–220 n.Chr.). Een van de fundamentele principes van de Shang Han Lun is het idee dat alle ziekten hun oorsprong vinden in yin en yang, de twee krachten in het universum. Wanneer deze krachten in balans zijn, is het lichaam gezond. Maar wanneer ze uit balans zijn, kan er ziekte ontstaan.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, richt de Shang Han Lun zich op alle vormen van ziekte en hun externe en interne oorzaken, die worden gedefinieerd volgens de zes klimatologische invloeden, namelijk kou, hitte, vochtigheid, droogte, wind en vuur. Aangenomen wordt dat deze invloeden de oorzaak zijn van alle ziekten die de Zes Divisies beïnvloeden, en het begrijpen ervan is van cruciaal belang voor een effectieve diagnose en behandeling.

De Zes Divisies komen overeen met de zes ziektestadia (Tai yang, Yang ming, Shao yang, Tai yin, Shao yin, Jue yin), dus het is essentieel om yin en yang te gebruiken om ziekte en ziektepatronen te classificeren. In de Shang Han Lun wordt dit allemaal op een zeer systematische manier uitgewerkt, waardoor we aanwijzingen krijgen hoe we de juiste qi kunnen vinden. Er staan ook de nodige therapeutische benaderingen in om ze te behandelen.

De auteur Zhang Ji ging er echter van uit dat zijn lezers over de nodige achtergrondinformatie beschikten die te vinden is in The Yellow Emperor's Classic. Aangezien maar heel weinig TCM-opleiding tegenwoordig veel tijd besteden aan het leren van de klassiekers, missen de meeste therapeuten de essentiële achtergrondinformatie. Als gevolg hiervan is het volledig begrijpen van de Shang Han Lun voor velen een levenslange studie.

De Shang Han Lun begrijpen

Paul Freedman heeft een aantal jaren besteed aan het bestuderen van de klassiekers en heeft een systematische benadering uitgewerkt om de Shang Han Lun te kunnen begrijpen, met The Yellow Emperor's Classic als uitgangspunt.

Dit betekent: om de Shang Han Lun volledig te kunnen begrijpen, moet je de yin yang theorie volledig begrijpen, te beginnen met de Dao. Dao is het naamloze mysterie en yin en yang zijn de benoemde manifestaties. Dao is het begin van hemel en aarde waaruit de vijf elementaire bewegingen en de zes klimatologische qi ontstaan. Deze manifestaties zijn allemaal met elkaar verbonden, en dus ook altijd met de Dao.

Als u dit begrijpt, is het een kleine stap om in te zien dat u door het identificeren van de ziektetrigger en de daaruit voortvloeiende primaire symptomen, de sleutel in de hand hebt waarmee u de pathologie uit het lichaam kunt verwijderen.

Volgens de Shang Han Lun zijn alle ziekten die ooit zouden kunnen ontstaan Koude schade en andere ziekten. Dit is in feite wat Shang Han Za Bing Lun letterlijk betekent! Dat houdt dus in dat de behandelaar moet vaststellen welke symptomen geassocieerd zijn met een exces of tekort aan een van de zes invloeden van kou, droogte, vuur, vochtigheid, hitte en wind. Op basis van deze diagnostische criteria zal de behandelaar vervolgens kunnen concluderen welke behandeling zal helpen om de aandoening te behandelen.

Paul heeft dit allemaal voor u uitgewerkt, waarbij hij klassieke teksten als opstapje gebruikt in een boeiende cursus die je op zeer systematische Chinese wijze helpt de basisprincipes van de Chinese geneeskunde te begrijpen. U zult begrijpen waarom de Shang Han Lun, in combinatie met de Yellow Emperor's Classic, een uiterst bruikbare methode is voor elke TCM-beoefenaar om de ziekte en de behandeling in dezelfde termen te beschrijven.

Shang Han Lun en Chinese kruiden

De Shang Han Lun legt grote nadruk op het gebruik van kruidenformules om ziekten te behandelen. Het heeft 398 secties met 113 kruidenvoorschriften, georganiseerd in de zes divisies die overeenkomen met de zes ziektestadia en biedt gedetailleerde informatie over specifieke formules die kunnen worden gebruikt om bepaalde ziektepatronen aan te pakken, waarbij het belang wordt benadrukt van een systematische benadering van diagnose en behandeling.

Dit komt niet als een verrassing. De Shang Han Lun staat bekend om zijn focus op patroondifferentiatie, of de kunst van het identificeren van specifieke patronen van symptomen die overeenkomen met verschillende ziekten. Dit is gebaseerd op het idee dat elke ziekte een uniek patroon van symptomen heeft dat kan worden gebruikt om het effectief te diagnosticeren en te behandelen. Een kruidenformule kan ook worden gezien als een systematische weergave van pathologie, fysiologie, ziektetriggers en tegelijkertijd van de Chinese geneeskunde.

Veel van de formules die in de tekst worden beschreven, zijn tegenwoordig nog steeds populair in klinisch gebruik. Het is zelfs zo dat u alle ziekten die u in de praktijk zult tegenkomen kunt behandelen met één van de formules uit de Shang Han Lun.

Wat gaat deze cursus u brengen

De Shang Han Lun wordt beschouwd als een van de belangrijkste klassieke teksten van de Chinese geneeskunde. Deze cursus biedt TCM-beoefenaars een geweldige kans om de Shang Han Lun's Zes Divisies-benadering te begrijpen. De wijsheid die in deze tekst wordt uitgedrukt, is nog steeds relevant voor het begrip van de menselijke biologische fysiologie en pathologie, waardoor het een geweldige klinische gids is, gebaseerd op de zeer fundamentele theoretische principes van de Chinese geneeskunde.

Paul zal u ook leren hoe u dit uiterst bruikbare theoretische Chinese systeem in de praktijk kunt toepassen!

Vervolgcursussen

In toekomstige cursussen zal Paul dieper ingaan op de formules van de Shang Han Lun, uitleggen hoe ze werken in termen van yin en yang, wat de smaak en temperatuur zijn, welke formule te gebruiken op basis van de ziektetriggers, de vijf elementen energetica, de zes klimaat-qi en de zes divisies. Hij heeft deze kennis bij elkaar gebracht op een manier die u in geen enkel boek terugvindt, maar die in de praktijk buitengewoon inzichtelijk en bruikbaar is.

Het begrijpen van de Shang Han Lun om de juiste qi te vinden is basiskennis en zal het begrijpen en bestuderen van Chinese kruiden en formules zoveel gemakkelijker en leuker maken! Het zal een gevoel voor kruiden en formules creëren waardoor het veel gemakkelijker wordt om ze te onthouden, wat resulteert in betere therapeutische resultaten en meer zelfvertrouwen.

Dus als u van plan bent om in de toekomst kruiden te leren, of als u al een herbalist bent die formules op een systematische manier wilt begrijpen, zal deze cursus u geweldige en onmisbare kennis opleveren!