Nascholingen

Rode papieren lantaarns
Acupunctuur Nootdorp, Nootdorp

De spiertest zoals we die kennen in de toegepaste kinesiologie is een uitstekend hulpmiddel voor TCM’ers om via de signalen die het lichaam zelf geeft complexe problemen systematisch te analyseren en terug te brengen tot hun oorsprong. In deze 4-daagse komen alle aspecten van deze fascinerende methode aan de orde en is er ruim aandacht voor het toepassen in de praktijk.

De reacties op de cursus in 2022 waren zeer positief: • "Ik heb eerder cursussen spiertest gevolgd, maar dit was de eerste keer dat het zo to the point werd uitgelegd. Ik heb nu echt het gevoel dat ik weet wat ik doe." • "Ik heb het meteen thuis uitgeprobeerd en het resultaat was verbluffend nauwkeurig!" • "In het begin is het niet gemakkelijk te begrijpen en zelfs een beetje verwarrend, maar het tweede weekend viel alles op zijn plaats en ik heb er alle vertrouwen in dat ik het goed kan gebruiken in mijn praktijk." • "De beste cursus die ik de afgelopen 20 jaar heb gevolgd."

Cursusinhoud

Met TCM als basis is de kinesiologische spiertest een uitstekend middel voor het stellen van een energetische diagnose en het zoeken van punten en puntcombinaties die bij de gestelde diagnose om behandeling vragen. De spiertest stelt de behandelaar namelijk in staat om complexe problemen systematisch te analyseren en terug te brengen tot hun oorsprong.

Door de ‘opbouw’ van een klacht of probleem in de loop der tijd wordt het persoonlijke karakter van de klacht en van de mens die erachter schuilgaat zichtbaar, zowel voor de therapeut als voor degene met de klacht.

Omdat het lichaam via de spiertest de taal spreekt van de innerlijke mens is het dankzij de communicatie met diezelfde innerlijke mens ook mogelijk op een persoonlijk niveau te vertalen én te vertellen wat iemand zelf kan bijdragen aan de genezing van zijn lichaam en heelwording van zichzelf. Iemand kan met behulp van de spiertest dus leren hoe hij zijn zelfgenezende of -helende krachten (weer) kan aanspreken.

Tijdens het behandelingsproces kan de spiertest bovendien ook voortdurend worden gebruikt om te controleren of herstel van evenwicht ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Over de docent

Jan Willem Ilbrink raakte in 2011 gefascineerd door het totaalconcept dat Huub Verlinden had ontwikkeld op het gebied van diagnose en behandeling met behulp van de spiertest. Na verloop van tijd is hij met name de emotionele kant en de innerlijke kracht van de mens van Huub’s methode extra gaan waarderen en verder gaan uitwerken.

Sindsdien gebruikt hij Huub’s methode met veel resultaat in zijn dagelijkse praktijk, onder meer door het te combineren met Chinese kruiden en supplementen. De methode valt ook heel goed te integreren in andere vormen van Acupunctuur, Tuina en Shiatsu.

Jan Willem heeft met goedkeuring van Huub Verlinden, die zelf gestopt is met het geven van de cursus “Kinesiologie en acupunctuur”, de cursus overgenomen en het lesmateriaal verder ontwikkeld.

Over de cursus

Tijdens de lessen zal de lesstof zo praktisch mogelijk worden benaderd. Er is veel tijd gereserveerd voor praktisch oefenen.

Na de eerste twee lesdagen kunnen studenten de spiertesten op een zodanige manier beheersen dat ze er al onderzoek mee kunnen doen, met name of er sprake is van allergenen en voedingstekorten. Ze zullen die ook al kunnen behandelen.

Tussen beide studieweekenden kunnen studenten volop thuis experimenteren, o.a. met de werking van geluid, kleuren, edelstenen etc.

Na de laatste twee lesdagen zijn studenten in staat een volledige behandeling uit te voeren.

Hoewel in eerste instantie bedoeld voor acupuncturisten zijn de lessen ook met succes te volgen en toe te passen door therapeuten die met acupunctuurpunten werken. Tuina en Shiatsu therapeuten kunnen in plaats van het zetten van naalden een magneetje plakken op het acupunctuurpunt.

Cursusinhoud

Dag 1, deel 1 - Spiertesten: wat kun je er allemaal mee.

In deze les leer je • spiertesten toe te passen; • om in overleg met het lichaam van de klant te werken; • verschillende handstanden.

Na deze les ben je in staat om zelfstandig • vast te stellen of er stoffen zijn die het lichaam als onprettig ervaart; • vaststellen of er fysiek plekken zijn die het lichaam verzwakken; • een behandeling te geven met behulp van o.a. klank en chakra’s.

Dag 1, deel 2 - Spiertesten en allergieën.

In deze les leer je • met spiertesten na te gaan of er sprake is van een intolerantie of allergeen; • het lichaam om te gaan met deze stoffen; • het belang van het gebruik van water en een goede darmwerking; • een aantal nieuwe vragen te stellen aan het lichaam; • als toegift hoe je het immuunsysteem kunt prikkelen om een aanwezig virus (bijvoorbeeld herpes) aan te pakken.

Dag 2, deel 3 - Spiertesten en voedingstekorten.

In deze les leer je • omgaan met het vaststellen van tekorten aan voedingselementen via de Riddler punten; • vast te stellen of er sprake is van een teveel; • de emotionele betekenis van eventuele tekorten; • het belang van ontgiften of draineren.

Dag 2, deel 4 - Spiertesten en gevoel of emoties.

In deze les leer je • vast te stellen of een klacht mede veroorzaak wordt door onderliggende gevoelsaspecten die je vervolgens leert te bespreken; • vast te stellen of een klacht mede veroorzaakt wordt door een onverwerkte gebeurtenis; • op welke wijze je de klant kunt helpen deze gevoelens of gebeurtenissen te verwerken.

Dag 3, deel 5 - Spiertesten en problemen van een gewricht.

In deze les leer je • vast te stellen of een klacht zijn oorzaak vindt in een van de gewrichten; • de behandeling hiervan; • het verschil tussen fixatie en een dysfunctie; • wat een rebound signaal is; • temporaal tappen en het effect ervan.

Dag 3, deel 6 - Spiertesten en de betekenis van acupunctuur.

Deze les gaat vooral over de behandeling van een klacht met acupunctuur en het verhaal achter de klacht. Waar acupunctuur staat mag ook acupressuur gelezen worden of zelfs het werken met laser of ander licht.

In deze les leer je • het begrip dysorganisatie en de behandeling ervan; • om in samenspel met het lichaam van de klant de klacht te bepalen tot een orgaan; • vast te stellen of er sprake is van leegte of volte, warmte of kou; • in te schatten of het gaat om een complexe klacht met diverse lagen; • om in overleg met het lichaam van de klant de meest werkzame acupunctuur punten te vinden; • de emotionele betekenis van deze punten uit de “Acupunctuuratlas van de gevoelens” te duiden en het verhaal van de klacht vast te stellen. • voorts leer je vast te stellen wanneer het lichaam hulp nodig heeft van buitenaf.

Dag 3, deel 7 - Bijzondere behandelingen en integratie.

In deze les leer je • een storend litteken te behandelen; • negatieve energie buiten het lichaam op te sporen en te helpen op te lossen; • een auraprobleem op te sporen en te helpen dit op te lossen; • de diverse onderdelen te integreren tot een volledige behandeling; • tot slot nog een paar bijzonderheden.

Dag 4, deel 8 - Herhaling en Praktijk

In kleine groepen wordt de behandelde stof in de praktijk beoefend en daar waar nodig wordt de theorie verder uitgewerkt. Na deze les ben je in staat een volledige behandeling uit te voeren op alle aspecten.

Aanbevolen lesmateriaal

Acupunctuuratlas van de gevoelens” van Huub Verlinden (ISBN: 90-801752-2-6).