Over IL

De bloei en het verval van de kersenbloesem is in Japan nauw verbonden met het leven van de mens. De bloei staat voor het begin van de lente. Op een dieper niveau geeft het aan dat leven onderhevig is aan invloeden die we zelf niet in de hand hebben. Zon, regen en wind bepalen de duur van de bloei.


Voor mensen is dat niet anders. De kersenbloesem zegt ons dat het belangrijk is, intens van de bloei van een leven te genieten. Tegelijkertijd is het de kunst om te accepteren dat de bloei slechts van korte duur is. Net als de bloesem is ook de mens overgeleverd aan de grillen van de natuur. De één zal mooier en langer bloeien, de ander moet genoegen nemen met een onopvallende plek in de schaduw.De kersenbloesem vertegenwoordigt ook de manier waarop International Lectures in het leven staat. Wij willen anderen tot bloei laten komen en buiten hun kaders laten groeien met uitdagende lezingen en cursussen. Telkens willen wij de relatie leggen met de natuur om ons heen: de verbondenheid en eenheid die wij met de natuur vormen, de ongelooflijke creativiteit die zich bevindt in alles wat leeft, de universele emoties en grenzeloze ontroering waarmee wij uitdrukking kunnen geven aan wat het leven ons doet. Facetten die zo vanzelfsprekend zijn in de TCM maar in de westerse wereld op de achtergrond zijn geraakt.


Door onze manier van werken en ons cursusaanbod willen wij uitdragen dat kennis vele aspecten kent die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ten eerste zijn wij van mening dat competentie en professionaliteit nauw samenhangen met de verschillende dimensies van de TCM op filosofisch, spiritueel, wetenschappelijk en alledaags gebied. Op al deze gebieden zullen wij cursussen organiseren zodat onze cursisten zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontwikkelen.

Ten tweede willen wij TCM-therapeuten en studenten niet alleen een zo perfect mogelijke organisatie bieden van onze lezingen en cursussen, maar ook een spirituele omgeving waarin zij deze kunnen volgen. Daarmee willen wij tot uitdrukking brengen dat “leren” niet alleen kennisnemen van stof en professioneel wijzer worden is, maar ook dat kennis je in bloei kan zetten en je persoonlijk kan raken. Om dat te kunnen ervaren is een passende omgeving onontbeerlijk.

Ten derde treden wij graag naar buiten als een ambitieuze organisatie die onze cursisten een evenwichtig en goed georganiseerd programma wil bieden met excellente docenten van nationale in internationale naam.


Maar hoeveel woorden we ook zouden gebruiken om iets over onszelf te vertellen, we zouden het nooit beter tot uitdrukking kunnen brengen dan met de eenvoud, kracht, stilte en schoonheid van de Japanse kersenbloesem.

Creating and moving ... organized by International Lectures
© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl