Klachtenprocedure

International Lectures streeft ernaar kwalitatieve cursussen en lezingen op professionele wijze en in nauw contact met cursisten, docenten, vakverenigingen en andere nauw betrokkenen te organiseren. Als er klachten zijn, proberen we dat in goed overleg met de betrokken partijen op te lossen. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan er een klacht worden ingediend die door een onafhankelijke commissie zal worden beoordeeld.


Klik hier als u meer wilt weten over de klachtenprocedure.

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl