De ware 'ik' in mij

De ware 'ik' in mij

De ware 'ik' in mij

Onze dagelijkse informatiestroom is de laatste jaren enorm toegenomen. Onder meer door eigen toedoen via de sociale media, maar ook door het nieuws dat ons op vrijwel hetzelfde moment dat het gebeurt vanuit de hele wereld kan bereiken, en ook door de steeds sneller wordende en toenemende digitale mogelijkheden die bijvoorbeeld met ons werk te maken hebben.
Het is niet vanzelfsprekend dat wij in die informatiestroom overeind blijven, zeker niet omdat al die informatie ons alarmsysteem voortdurend activeert, evenals ons verlangen naar beloningen die we van onze sociale media-vrienden kunnen krijgen.

Waar blijft de ware ‘ik’ dan in mij? Welke kracht houdt dat overeind? Mijn bestemming (Ming)? Mijn digitale vrienden? Mijn geloof? Mijn mindfulness? Mijn salaris? Mijn gezondheid? Mijn werk? Mijn geliefden? Mijn onvoorwaardelijke plek tussen Hemel en Aarde? Of doen ze het allemaal, ieder op hun eigen manier?

Spiegel in de chaos
Wat ieder geloof, iedere meditatie, iedere spiritueel ritueel met elkaar gemeen hebben, is dat ze de ‘chaos’ van de wereld om ons heen gebruiken als een spiegel voor onze ware ‘ik’, en ons in die spiegel leren zien wat er in die wereld voor ons in ‘orde’ is. Daarmee leren ze ons welke bestemming, welke digitale vrienden, welk geloof, welke mindfulness, welk salaris, welke gezondheid, welk werk, welke geliefden, welke onvoorwaardelijke plek tussen Hemel en Aarde voor ons in ‘orde’ is.

Wanneer wij ons echter vanuit ons ware 'ik' laten leiden door wat voor ons in ‘orde’ is in de chaos van de wereld om ons heen, gebruiken wij die spiegel andersom en vertrouwen wij onvoorwaardelijk op onze ware ‘ik’ die ons ieder moment feilloos vertelt wat voor ons in ‘orde’ is en wie wij in de chaos om ons heen werkelijk ‘zijn’.

Ieder cursus is ook een spiegel, niet alleen voor je eigen ‘kunnen’ en ‘weten’, maar ook voor je ware ‘ik’ die in de spiegel kijkt van het ‘kunnen’, ‘weten’ en ‘zijn’ van de docent. Vandaar dat wij bij International Lectures kiezen voor docenten die een authentiek ‘eigen’ verhaal hebben of een grote ervaring op het onderwerp dat ze doceren. Want dát is waardoor je je het ‘kunnen’ en ‘weten’ eigen maakt, en tot onderdeel van wat voor jou in ‘orde’ is. Door het te spiegelen naar de ware ‘ik’ in mij.

Cursus overzicht 2019-2020

Wij beginnen het nieuwe schooljaar met The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations (28-30 september 2018). Deze 3-daagse wordt gegeven door David Hartmann. Hij is afgelopen mei op de prestigieuze AACMAC (Australian Acupuncture and Chinese Medicine Annual Conference) onderscheiden met de Best Acupuncture Presentation of the 2018 Conference. Zijn presentatie ging over de Practical Application of Acupuncture Point Combinations!
De manier waarop deze cursus is opgezet, is uniek! Alle cursisten, ongeacht hun niveau, zullen op gestructureerde wijze leren op welke manier ze tot de beste acupunctuurbehandeling kunnen komen. Nadruk ligt daarbij niet op het bestuderen van de afzonderlijke acupunctuurpunten, maar door te leren hoe punten moeten worden gegroepeerd om tot een optimaal behandelingsresultaat te kunnen komen. Mis het niet! Deze cursus gaat verder dan wat er op de meeste Europese scholen wordt onderwezen.

Ter introductie van David Hartmann en zijn kennis over acupunctuur kunnen cursisten die zich inschrijven voor deze cursus zijn boek Acupoint Dictionary aanschaffen voor de kortingsprijs van €30,00.
Als zijn boek The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations verschijnt in 2019 kunnen studenten die zich voor zijn cursus hebben ingeschreven, ook dat boek met korting verkrijgen.
Geïnteresseerden kunnen dit per mail, nadat ze de bevestiging van hun inschrijving voor deze cursus hebben ontvangen, aan International Lectures laten weten.

Yan Schroën zal drie keer bij ons komen lesgeven.
Wandeling door het innerlijk landschap (16 en 17 november 2018) gaat uit van een essentieel kenmerk van iedere traditionele cultuur: daarin worden de natuur, de aarde, onze omgeving en onze realiteit beschouwd als spiegels van wat we vanbinnen bevatten. Ook daar dus het principe van spiegelen! Door het landschap in al zijn facetten te leren kennen vanuit de samenhang met het grotere geheel, leer je ook hoe de Chinezen tegen de organisatie van een organisme aankijken en welke rol meridianen en acupunctuurpunten daarin spelen. Door dát te spiegelen naar therapeutische handelingen waarmee we de energiestromen in het landschap kunnen herstellen, begrijpen we onze TCM-handelingen ook beter.

Dynamiek van de diagnostiek (11 en 12 januari 2019) gaat over het besef dat een ‘diagnose’ niet meer is dan een momentopname binnen het dynamisch proces van een patiënt die uiteindelijk alleen maar naar een hulpverlener is gegaan omdat hij geholpen wil worden met zijn terugkeer naar de situatie waarin hij binnen de grenzen van zijn homeostatisch evenwicht in goede gezondheid kan bewegen. Wanneer een therapeut dat niet begrijpt, kan het zijn dat zijn behandeling er juist voor zorgt dat de klachten overslaan naar een diepere meridiaan. Tijdens deze tweedaagse zult u leren hoe u dat kunt voorkomen door daar bij de keuze van uw acupunctuurpunten en kruidenformules rekening mee te houden.

Op veelvuldig verzoek zal Yan ook de cursus Tao of Love and Sexuality (8 maart 2019) opnieuw geven. In de traditioneel taoïstische traditie wordt seksualiteit gezien als een kosmische ervaring waarin de energie van ons lichaam transformeert en transcendeert op alle niveaus: fysiek, emotioneel en spiritueel. Het is daarmee een belangrijk onderdeel voor het behouden van gezondheid en het verkrijgen van ouderdom. Het is voor de TCM’er belangrijk de Tao of Love te begrijpen, omdat hij daardoor beter in staat is problemen als onvruchtbaarheid, impotentie, frigiditeit etc. te behandelen.

LET OP: de cursus Diagnostiek in de praktijk 3: uitputting en burn-out van Yan is verplaatst van 11/12 mei naar 23/24 juni 2018. U kunt zich nog voor deze 2-daagse inschrijven!

De cursus Effective pain relieving needling techniques - trigger points and beyond (5 en 6 april 2019) van Nicholas Van Bergen Garner behandelt pijn vanuit de verschillende lichaamsregio’s. Welke spieren bevinden zich daar? Wat is hun functie? Wat hun verbindende orgaan? Welke verbindingen zijn er met het centrale zenuwstelsel? Hoe moet ik de pijnpunten palperen? Welke naaldtechnieken kan ik gebruiken? Daarbij is het van belang om te begrijpen wat pijn is, want alleen dán kan je begrijpen wat je met de behandeling doet en wat de veranderingen zijn die je ná de behandeling kunt verwachten. Nicholas zal het bij de bespreking van de verschillende lichaamsregio’s dus ook hebben over de emoties van pijn, hoe pijn wordt waargenomen en hoe je ervaren pijn kunt diagnosticeren en behandelen zowel op fysiek, mentaal als spiritueel niveau. Na deze cursus zult u daar waarschijnlijk geen vragen meer over hebben!

Nicholas zal opnieuw de door cursisten hooggewaardeerde cursus Uncover the natural beauty of the face (27-29 september en 13-15 december 2019) geven, ditmaal als 6-daagse. Centraal staat het gezicht. Daarin worden de emotionele stagnaties weerspiegeld die voorkómen dat je ware ‘ik’ zich in al haar pracht kan laten zien. Tijdens de cursus leert u hoe u gezichten kunt lezen en hoe u ongewenste rimpels en emotionele stagnaties door middel van acupunctuur kunt laten verdwijnen. Maar u leert nog meer wat ‘natural beauty’ is, omdat daar de transformatie bij uw patiënten vandaan komt. Dat gaat verder dan het doen van cosmetische gezichtscorrecties. En als u goed oplet, ontkomt u niet aan de prachtige energieke manier van lesgeven van Nicholas, die u 6 dagen lang laat zien vanuit welke ware ‘ik’-energie zijn behandelingen komen.

Tuvia Scott geeft ook twee cursussen die op zijn lijf zijn geschreven. Om te beginnen Five Element Acupunture (30 november - 2 december 2018). Deze cursus leert u hoe u iemand kunt helpen in balans en harmonie te komen met zijn eigen energie, zijn ware ‘ik’-energie. Ieder Element-punt heeft de potentie in zich om daarbij te ondersteunen en te helpen waardoor de verandering die nodig is voor een gebalanceerd en gezond leven, in gang kan worden gezet. Wat u daarbij vooral óók leert, is dat u met Vijf Elementen Acupunctuur geen symptomen of syndromen behandelt, maar de persoon als geheel. Als u Tuvia leert kennen, zult u begrijpen hoe uitermate geschikt hij is als spiegel van balans en harmonie.

Begin volgend jaar geeft Tuvia zijn Abdominal Acupuncture 3-daagse (15-17 maart 2019), ook wel ‘Wonder therapie’ genoemd. De navel-regio, met Ren 8 als centrale punt, wordt in deze benadering gezien als het eerste systeem van regulatie, de basis van het meridiaansysteem en de verdeling van Qi en Bloed door het hele lichaam. Het is bedacht door Professor ZhiYun Bo in 1991, die zijn ideeën heeft gebaseerd op de theorieën van het Taoïsme, de Traditionele Chinese Geneeskunde, de Bagua en de 5 Elementen. Het werken met Abdominal Acupuncture is zeer praktisch en wordt door de meeste therapeuten die ermee werken geprezen om zijn eenvoud en uitermate grote effectiviteit. Het doel van de behandeling is lichaam en geest aan te passen, harmoniseren en opnieuw in evenwicht te brengen. Het naaldgebruik is oppervlakkig en er is geen "de qi", waardoor de behandeling pijnloos is en door de meeste patiënten goed wordt verdragen. Abdominal acupuncture wordt steeds populairder in China en in het Westen door zijn efficiëntie bij de behandeling van chronische, langdurige aandoeningen.

De zeer ervaren en uiterst aimabele Amos Ziv presenteert het komend schooljaar twee nieuwe cursussen.
Magical point combinations for Insomnia that actually work (18 januari 2019) geeft u behandelmogelijkheden voor een aandoening waar TCM al duizenden jaren ervaring mee heeft, namelijk slapeloosheid. Deze aandoening kan ernstige fysieke en emotionele gevolgen hebben voor patiënten, waarbij de westerse gezondheidszorg helaas niet verder komt dan leefadviezen, adviezen m.b.t. slaaphygiëne of het voorschrijven van slaapmedicatie. Dankzij de inzichten van de TCM zijn er wel degelijk goede acupunctuurpuntcombinaties waarmee u uw insomnia-patiënten efficiënt kunt behandelen.

Amos doet ook uitgebreid research op het gebied van de cardiologie en heeft veel ervaring in het toepassen van acupunctuur en Chinese kruiden bij cardiologiepatiënten in Israël, waar geïntegreerde behandelingen vaker worden toegepast dan bijvoorbeeld in Nederland. Zijn cursus TCM for Cardiology, High Blood Pressure and Hypercholestrolemia (19 en 20 januari 2019) geeft u inzicht in wat voor mogelijkheden er voor TCM’ers zijn op het gebied van de cardiologie. Niet onbelangrijk, want de kans dat er bij u in de praktijk een patiënt met cardiologische klachten verschijnt, is aanzienlijk. Naast inzicht in het ontstaan van de meest voorkomende cardiologische aandoeningen (zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol) geeft deze cursus effectieve behandelmethoden met kruiden en acupunctuur en hoe u deze op een veilige manier kunt gebruiken.

Cursisten die beide bovenstaande cursussen van Amos willen volgen, bieden wij een korting aan (zie website).

Tot slot geeft Amos ook weer zijn Meridian Wave channel theory application for pain management cursus (8-10 november 2019). Om te beginnen eerst een 3-daagse basiscursus. De Meridian Wave channel theorie is een uiterst effectieve en direct klinisch toepasbare methode waarmee onmiddellijke en blijvende verlichting van de pijn én genezing kan worden verkregen. Het is gebaseerd op de klassieke TCM channel theorie wat rechtstreeks gerelateerd is aan de klassieke TCM Yin Yang en Zang Fu theorie. Hiermee zullen niet alleen uw acupunctuurvaardigheden maar ook uw inzicht in de Chinese geneeskunst aanzienlijk kunnen toenemen. Het Meridian Wave Acupuncture systeem is inmiddels met succes gebruikt bij duizenden patiënten in China, Israël en de VS en is onderwezen aan tal van beoefenaars in Israël en de VS. Het effect ervan is klinisch bewezen in een gerandomiseerde gecontroleerde trial voor acute rug-en nekpijn in een groot ziekenhuis in Israël.

Sybill Huessen zal met haar collega Sebastian Götte vanaf eind september 2019 weer een nieuwe 12-daagse ABC van de Chinese Polsdiagnostiek geven. Tijdens deze cursus wordt de polsdiagnostiek systematisch uitgelegd en beoefend op een hoogwaardig niveau. U leert de zes hoofdposities en 22 complementaire posities van het Shen Hammer-polssysteem waardoor u belangrijke details voor de differentiaal diagnostiek en het behandelingsplan kunt ontdekken. De Shen-Hammer polsdiagnostiek vindt zijn oorsprong in de bekende pols klassieken zoals Li Shi Zhen en Wang Shu He. Dr. John Shen en later Dr. Leon I. Hammer hebben de polsdiagnostiek verder ontwikkeld zodat het beter past bij het leven van de patiënten in de huidige samenleving waarbij met name de psycho-emotionele aspecten mede van grote betekenis zijn.
De cursus bestaat uit veelvuldig oefenen in de praktijk waardoor je de nieuw aangeleerde vaardigheden meteen in de vingers kunt krijgen. Het beperkt aantal deelnemers (maximaal 16) maakt optimaal individueel leren dankzij de intensieve persoonlijke begeleiding van Sybill en Sebastian mogelijk en maakt deze cursus tot een onvergetelijke leerervaring.

Dank u wel dat u de tijd heeft genomen, deze mailing te lezen.
Wij hopen u na de zomervakantie op een van onze cursussen te mogen begroeten!
© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl