Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

De natuur wordt in het Chinees Zìrán, “het-vanzelf-zo” genoemd. Bergen worden gezien als bronnen van welvaart en vruchtbaarheid: rivieren vinden er hun oorsprong, medicinale planten en kruiden groeien er, mensen vinden er bouwmaterialen voor hun woningen en werktuigen. In tijden van chaos worden bergen gezien als toevluchtsoorden en in de vroege oudheid waren bergen plaatsen van ontzag en vrees waar mysterieuze krachten heersten die vermeden dan wel vereerd dienden te worden.

Elke berg heeft in de Chinese cultuur zijn eigen verhaal, een verhaal dat alleen beleefd kan worden door zélf de berg te bestijgen en op te gaan in zijn heiligheid en alledaagsheid.

In het westen verzamelen we bergen van kennis waarmee we vervolgens de wereld om ons heen bekijken en evidence-based proberen te begrijpen. Elk brokje kennis kent zijn specialisten die iedere berg tot op de kleinste zandsteenkorrel uit elkaar halen en analyseren.

In een wereld waar kennis macht is geworden, wordt het leven steeds meer bepaald door de wetten van de harde evidence-based werkelijkheid.
Hoe anders is dat in een wereld waar kennis tot wijsheid leidt. In zo’n wereld is het uitzicht dat iedere berg ons te bieden heeft grenzeloos verbonden met het natuurlijk deel van onszelf. Het zorgt ervoor dat we kunnen opgaan in “het-vanzelf-zo” dat ons iedere dag weer deel laat uitmaken van de schoonheid van het leven.

In een wereld waar kennis macht is, is wijsheid almachtig. Daar waar kennis rationeel is, is wijsheid verbeeldingskracht. En waar kennis niet te begrijpen is, is wijsheid “het-vanzelf-zo” zoals het altijd al geweest is in al zijn prachtige ontroerende eenvoud. Ieder moment weer.

International Lectures organiseert cursussen die niet alleen met bij- en nascholingskennis te maken hebben, maar studenten ook de kans geeft zich persoonlijk te ontwikkelen waardoor zij zich nieuwe wijsheid eigen kunnen maken. Wij bieden alleen maar een kennisberg aan, een gepassioneerde docent, een inspirerende lesomgeving. Het is aan iedere student om de zich eigen-gemaakte kennisbergen zélf te beklimmen om zo van een ongekend uitzicht te kunnen genieten en volkomen eigen-wijs te kunnen zijn.

Neem bijvoorbeeld de 5-daagse cursus Uncover the natural beauty of the face, gegeven door Nicholas Van Bergen Garner. Hij heeft een behandelmethode ontwikkeld waarmee hij patiënten op een fysiek, mentaal en spiritueel niveau kan openen en harmoniseren. Zijn behandeling zorgt ervoor dat het gezicht en de Shen opnieuw vreugde, jeugdigheid, innerlijke rust en vitaliteit gaan uitstralen. Het gezicht krijgt zo zijn natuurlijk schoonheid terug en dat geldt ook voor de patiënt.
Anders gezegd kunt u uw patiënten met deze behandelmethode weer één laten worden met hun persoonlijke “het-vanzelf-zo” natuurlijke staat. Daardoor kunnen zij weer gaan genieten van het uitzicht dat het leven hen te bieden heeft.
Cursisten die de Shen-acupunctuur cursussen van Dr. Yair Maimon hebben gevolgd, zullen opnieuw – zij het op een geheel andere wijze – met deze krachtige werking van de Shen kunnen kennismaken. Andere cursisten zullen dankzij de cursus van Nicholas Van Bergen Garner wellicht voor het eerst kunnen ervaren hoe belangrijk de Shen is, niet alleen curatief of preventief, maar ook om op een vreugdevolle manier aan het dagelijks leven te kunnen deelnemen.
Nicholas Van Bergen Garner staat bekend als een uiterst aimabele en bekwame docent. Zijn cursusmateriaal is zeer zorgvuldig samengesteld en ook na de cursus goed te gebruiken in uw praktijk.

Sybill Huessen heeft, samen met haar assistent Christoph Götte, de afgelopen jaren tijdens de 12-daagse cursus ABC van de Chinese polsdiagnostiek al vele studenten onderwezen hoe zij de Chinese polsdiagnostiek letterlijk in de vingers kunnen krijgen. Studenten worden intensief begeleid bij het aanleren van de verschillende palpatietechnieken van het Shen-Hammer polssysteem (drie dieptes, 6 hoofdposities, 22 complementaire posities).
Dankzij deze waardevolle methode is de student in staat belangrijke details te achterhalen die hij bij het ondervragen van de patiënt nog niet te weten was gekomen. Dit komt de nauwkeurigheid van de differentiaal diagnose en het daarop gebaseerde behandelingsplan alleen maar ten goede.
De komende 12-daagse cursus heeft het maximaal aantal deelnemers inmiddels bereid. U kunt ons altijd een mail sturen () als u belangstelling voor de Shen-Hammer Chinese polsdiagnostiek heeft. Wij houden u dan op de hoogte als wij de cursus opnieuw gaan organiseren.

Yan Schroën is als geen ander in staat de kracht van het oosterse en het westerse denken met elkaar te combineren. Beide richtingen zijn in het diagnostisch proces op zoek naar combinaties van symptomenclusters om tot een juist begrip van de gezondheidstoestand van een patiënt te komen.
Het doel van de 2-daagse cursussen Diagnostiek in de praktijk is om studenten te leren hoe ze op hun diagnostische vaardigheden kunnen vertrouwen. Dat gaat verder dan het alleen maar toepassen van de strategie van de differentiaal diagnostiek. Het gaat ook om het voortdurend afvragen: “Welke vraag is nu aan de orde?” en “Waarom is die vraag aan de orde?” Bij elke stap zal er worden stilgestaan bij de consequenties voor de differentiaal diagnose en het behandelingsplan. “Wat zou ik de patiënt adviseren/voorschrijven als ik op dit moment zou besluiten dat ik voldoende informatie verzameld heb om tot een differentiaal diagnose te kunnen komen?”, “Wat heb ik begrepen van het dynamisch energetisch systeem waar de patiënt deel van uitmaakt?”, “Hoe zit het proces westers in elkaar?”, “Welke woorden gebruiken we daarvoor binnen de TCM?”, “Wat bedoelen de Chinezen met hun woorden?”, “Kunnen we die woorden anders gaan gebruiken zodat ze aansluiten bij de westerse uitleg?”
Het gaat bij Diagnostiek in de praktijk dus niet alleen om het toepassen van diagnostische kennis maar vooral ook om de juiste informatieoverdracht tussen patiënt en behandelaar. Dat speelt zich op vele vlakken af, bijvoorbeeld in de interactie tussen therapeut en patiënt, maar ook bij de patiënt als hij over de beweging van zijn systeem vertelt en daarbij afhankelijk is van de richting waarin de vragen van de therapeut hem sturen. Wanneer studenten deze wisselwerking gaan herkennen, weten zij op welke manier zij op hun diagnostische kennis en vaardigheden op een wijze manier moeten gebruiken.

Wij hopen van harte u bij een van onze cursussen te mogen begroeten en wij wensen u veel kennis én wijsheid toe.
© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl