Het pad dat ontstaat door er op te lopen

Het pad dat ontstaat door er op te lopen

Het pad dat ontstaat door er op te lopen

Wie zijn bestemming kent, vindt de weg. [Lao Zi]


‘Eindelijk een nascholing waarbij we iets nieuws hebben geleerd’ en: ‘Daar zou ik graag meer van weten,’ zijn twee uitspraken die we het afgelopen jaar regelmatig van onze studenten hebben gehoord. Uitspraken over de behoefte aan diepgang. International Lectures wil daar graag aan tegemoet komen. Alleen beseffen we: diepgang moet je je eigen maken. Wil je dat goed doen, dan kost dat tijd en dat vraagt om meerdaagse cursussen en opleidingen. Maar we beseffen ook dat voor u geldt: hoe weet u waarin u zich wilt verdiepen? En: wat heeft u daar aan in de praktijk?


Om met dat laatste te beginnen: diepgang is o.i. een verrijking van de basiskennis. Het kan u helpen, meer inzicht in patiënten te verkrijgen, het kan u nieuwe behandelmethoden leren, het kan van u een specialist maken voor specifieke patiëntengroepen (bijvoorbeeld kinderen, hartpatiënten, oncologiepatiënten, depressieve patiënten). Op zo’n manier zou u zich als TCM’er binnen de westerse gezondheidszorg ook herkenbaar kunnen profileren en op zo’n manier daar dus aansluiting mee kunnen vinden. Niet alleen naar de professionele werkers toe maar ook naar bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappijen en naar bepaalde patiëntengroepen.


Diepgang vraagt om studie. Daaronder verstaan we niet alleen TCM-kennis maar ook zelf-kennis. Dat hoort volgens ons bij elkaar als een sleutel en een slot. Vandaar dat we introductiedagen organiseren zodat u kunt kiezen of dat de richting is die u in wilt gaan. Spreekt de stof me aan? Spreekt de docent me aan? Kan ik er iets mee in mijn praktijk? Ligt mijn hart écht bij deze richting?


Diepgang vraagt om kwaliteit. Zowel van het lesmateriaal als van de docent die u zijn kennis en ervaringen bijbrengt. Daarbij gaan wij voor het hoogst haalbare, ook wat betreft locatie, het aantal lesdagen en het gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen (zoals E-learning, webinars, etc) waarbij we zoveel mogelijk óók rekening proberen te houden met de prijs die we van u vragen. Ook willen wij u zoveel mogelijk tegemoet komen als u in termijnen zou willen betalen (ook al staat dat niet op onze site bij een cursus vermeld). En soms organiseren wij iets voor een gering bedrag (zoals ‘Meet Yair Maimon’ op 31 augustus j.l.) of zelfs gratis, zoals een aantal informatiebijeenkomsten (31 mei en 15 juni j.l.) en webinars (4 en 29 juli j.l.).
De eerstvolgende gratis webinar staat op 10 september gepland.


Diepgang vraagt ook om verbindingen leggen zoals dat zo goed in het oosterse systeemdenken besloten ligt. Vandaar dat Yan Schroën volgens ‘de systeemgeneeskundige methode’ zal onderwijzen, een moderne manier van geneeskundig denken die het mogelijk maakt een brug te slaan tussen het oosterse systeemdenken (en daarmee de Chinese filosofie en geneeskunst) en de westerse geneeskunde. Hij zal dat om te beginnen doen met de ‘2-jarige Chinese Kruidenopleiding’ en begin volgend jaar met de ‘Basis TCM-opleiding’.


International Lectures wil ook verbindingen gaan leggen naar andere scholen binnen Europa en zal waar mogelijk gezamenlijke Europese studieprogramma’s aanbieden, zoals ‘Shen Acupuncture’ van Yair Maimon (9-daags; start 4 oktober 2013) en ‘Teaching from the Roots’ van Elisabeth Rochat de la Vallée en Ken Rose (14-daags; start 12 september 2014; meer informatie en inschrijving binnenkort op onze website). Verder willen wij ook verbindingen gaan leggen naar de westerse medische wereld. En tenslotte hebben wij ook verschillende docenten die over hetzelfde onderwerp lesgeven, zoals Yair Maimon en Elisa Rossi over ‘Shen’ en Amos Ziv en Jan Chin (meer informatie binnenkort op onze website) over het ‘Hart/Bloedvatstelsel’.


Diepgang vraagt niet in de laatste plaats zeker ook om reizen. Wat is de invloed van een andere cultuur op iemand? Wat heeft een andere opzet van de gezondheidszorg voor gevolgen voor de behandeling van patiënten? Kan ik mijn vak, mijn leven, mijn ‘zijn’ anders begrijpen door het te spiegelen aan andere omstandigheden?


Wij vroegen ons ook af: hoe ziet het leven, het werk van vele van onze gastdocenten eruit? Vandaar dat wij in maart 2014 naar Israël reizen en daar onder meer het ICCM (International Congres on Chinese Medicine) zullen bijwonen, ziekenhuizen en klinieken zullen bezoeken waar Chinese geneeskunde in de gezondheidszorg is geïntegreerd en ook de beroemde Zen Herbs kruidentuin en apotheek zullen gaan bekijken. Uiteraard zal een dagtrip naar Jeruzalem en de Dode Zee niet ontbreken. Mocht u interesse in deze reis hebben: u kunt met ons mee!


Het vinden van de juiste diepgang vraagt niet alleen om uw wijsheid maar brengt u ook wijsheid. De wijsheid die schuilt in de teksten zoals die van de Gele Keizer toen hij tegen Qibo zei: ‘Iedere acupunctuurmethode moet zijn wortel vinden in de Shen’.


Wij wensen u een mooi studiejaar!

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl