Kerstlezing 2007 - Feesten en rituelen

Kerstlezing  2007 - Feesten en rituelen

Kerstlezing 2007 - Feesten en rituelen

Ons lichaam kent dezelfde ritmes en wetmatigheden als de natuur om ons heen. Dag en nacht, eb en vloed, de wisseling van de seizoenen, de beweging van Qi in ons lichaam, het hangt allemaal met elkaar samen.


Tijdens deze kerstlezing zal Jan Schroën u duidelijk maken hoe wezenlijk deze samenhang is voor het goed functioneren van het menselijk lichaam en waarom feesten en rituelen belangrijk zijn voor het besef dat het menselijk lichaam het universum is en omgekeerd.


“Feesten en rituelen” is geaccrediteerd door

NAAV, NVA, NWP, VNT en Zhong.


Voor meer informatie en inschrijvingen: www.internationallectures.nl

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl