Patterns of change - a study of the Yi Jing

Patterns of change - a study of the Yi Jing

Patterns of change - a study of the Yi Jing

In de Kerstlezing “Feesten en rituelen” heeft Jan Schroën verteld over het belang van het ritme van Qi en hoe we daar in ons dagelijks leven gebruik van kunnen maken, alleen al door te beseffen dat we zelf onderdeel van dat ritme zijn.

Deze kennis is eeuwenoud.

De eerste Chinese keizer Fu Xi (2952-2836 voor Christus) leerde zijn volk deze wetmatigheden al, zodat zij het universum en zichzelf beter zouden leren kennen. Hij wordt gezien als een van de eerste auteurs van de Yi Jing, het Boek van Veranderingen, een klassieke daostisch filosofische tekst en één van de basale teksten van het energetische en holistische denken van de TCM.


Peter Firebrace, een bekende Engelse sinoloog, zal op heldere en onderhoudende manier zowel de structuur van de tekst van de Yi Jing uitleggen als ook de opbouw en betekenis van de afzonderlijke hexagrammen. Verder zal hij ingaan op de betekenis die deze kennis heeft voor het begrijpen van de veranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden of die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Als u beseft hoe u daarmee het verloop van ziekteprocessen en therapeutische effecten beter zult kunnen begrijpen, zal het u ook duidelijk zijn dat u deze tweedaagse cursus eigenlijk niet zou mogen missen.


“Patronen van verandering” is geaccrediteerd door

NAAV, NVA, NWP, VNT en Zhong.


Voor meer informatie en inschrijvingen: www.internationallectures.nl

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl