TCM en het ‘natuurlijk’ inzicht

TCM en het ‘natuurlijk’ inzicht

TCM en het ‘natuurlijk’ inzicht

Het stellen van een differentiaal diagnose binnen de TCM is niet anders dan het in kaart brengen van de gevolgen die een aandoening heeft voor de energiebalans van het menselijk lichaam. Als die ‘aandoening’ wordt veroorzaakt door westerse medicatie of therapie, is een TCM’er in staat die gevolgen door middel van het stellen van de beschrijvende oosterse differentiaal diagnostiek te begrijpen. Edgar Vossen zal in zijn workshop de TCM-energetica van vele westerse geneesmiddelen (waaronder prednisolon, ibuprofen, antibiotica) en hun bijwerkingen behandelen. Hij zal ook bespreken hoe u patiënten van chronisch medicijngebruik kunt afhelpen.

Barbara Kirschbaum zal ingaan op een verschijnsel dat in China de laatste 20 jaar uitgebreid is onderzocht: de diagnostische betekenis van opgezwollen sublinguale venen. Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan met Bloed stase die op haar beurt weer vaak blijkt voor te komen bij ernstige of chronische zieken. Het is zelfs zo dat de mate van de Bloed stase is af te leiden uit de zwelling, kleur, vorm en volheid van de sublinguale venen. Op de tweede dag wordt de Menopauze uitvoerig besproken: door welke pathomechanismen worden ze veroorzaakt? Waarom krijgen sommige vrouwen wél klachten en anderen niet? Welke behandelstrategieën zijn er en wanneer moeten ze worden toegepast?


Deze twee workshops maken opnieuw duidelijk, hoe krachtig het TCM-denken is en hoe belangrijk het is de oorzaak van sommige energieveranderingen bij uw patiënten te herkennen. De ene keer is het de fysiologische verandering die ‘natuurlijk’ is, de andere keer het gebruik van westerse geneesmiddelen die in onze westerse samenleving ‘natuurlijk’ worden voorgeschreven.


U kunt zich inschrijven:

24-25 oktober 2009: “TCM therapie naast westerse medicatie” (er is nog een beperkt aantal plaatsen)

7-8 november 2009: “Blood Stasis and Menopause”


Voor meer informatie en inschrijvingen: www.internationallectures.nl

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl