Het belang van de natuurlijke orde

Het belang van de natuurlijke orde

Het belang van de natuurlijke orde

Qi Bo antwoordde: ”In oude tijden hielden de mensen die de Tao begrepen zich aan de wetmatigheden van Yin en Yang en ze leefden in harmonie met de orde van het universum. Er was matigheid in eten en drinken. Hun tijden van opstaan en naar bed gaan waren regelmatig en niet wanordelijk en wild. Zo hielden de ouden hun lichamen in evenwicht met hun geest om op die manier de hun toebedeelde levensperiode volledig te benutten en honderd jaar te worden voordat ze heengingen.”


Hoe wijs dit antwoord ook is, in het dagelijks leven geven mensen zich voortdurend over aan verleidingen, zwakheden,  verlangens en dwaasheden zonder daarbij te luisteren naar de harmonie in hun lichaam of van hun omgeving. Er is onvoldoende ruimte voor het besef dat de natuurlijke levensadem Qi het beste stroomt waar harmonie en evenwicht is. Daarmee doen we onszelf én onze omgeving te kort en creëren weerstanden en blokkades. Wij kunnen die disbalans als hoofdpijn, stress, burnout gaan voelen; wij vergeten dat iedere vezel in ons lichaam in staat is ons informatie te geven over onze balans; wij functioneren zonder contact met onze innerlijke wil en kracht en ervaren lijden en pijn.


Binnen de TCM is het van groot belang te beseffen dat onze gezondheid te maken heeft met het jezelf zó openstellen dat de Qi in harmonie kan stromen. Het is de mens die ervoor kan kiezen hoe het zijn Qi laat stromen. Het is de TCM’er die de wijsheid bezit, die stroom in goede banen te leiden.


Wij wensen u een harmonieus en inspirerend 2011 toe.


U kunt zich inschrijven:

19-20 februari 2011: “Kinesiologie en acupunctuur”

5 maart 2011: “Sun Zi-De kracht van strategisch denken”

26-27 maart 2011: “Shen and the Treatment of Psychological Disorders”


Voor meer informatie en inschrijvingen: www.internationallectures.nl

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl