Peggy BOSCH

Peggy BOSCH

Peggy Bosch is psychologe, acupuncturiste en Heilpraktikerin. Zij was werkzaam in verschillende psychiatrische afdelingen, waaronder TBS, verslavingszorg, algemene psychiatrie en traumapsychiatrie.


Haar werk concentreert zich op het bouwen van bruggen tussen oost en west, met als doel om de patiënten te laten profiteren van de beste behandelingen (indien mogelijk gecombineerd) van beide kanten. Peggy heeft, samen met haar partner Maurits van den Noort, als editor en schrijfster gefungeerd voor het boek: Schizophrenia, Sleep, and Acupuncture.


November 2015 is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van schizofrenie, depressie en slaapstoornissen en de behandeling daarvan met acupunctuur. Haar proefschrift is verschenen onder titel: Needles on the couch: Acupuncture in the Treatment of Depression, Schizophrenia and Sleep Disorders. Peggy verzamelde haar data daartoe in de LVR-Klinik Bedburg-Hau in Duitsland, waaraan zij als psychologe verbonden is. Binnen deze kliniek worden acupunctuurbehandelingen al toegepast op een aantal afdelingen en het huidige onderzoek hoopt bij te dragen aan een verdere uitbreiding daarvan.


Peggy bezoekt sinds 2004 regelmatig congressen en gaf vele internationale lezingen op het gebied van acupunctuur, psychologie en psychiatrie. Zij geeft graag les en begeleidt Bachelor en Master studenten bij hun these maar ook tijdens de stage.

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl